Bystrička Lázky > Stráne Konečná 

 ///Super tajnou cestičkou :o)///

Veľmi pekný úsek, ktorý spája lesná cesta, takmer na celom úseku asfaltovaná. Na konečnú zastávku Bystričky sa dá dostať MHD-čkou. Kúsok vyššie nad touto zastávkou je odbočka vpravo. Práve tu sa začína lesná cesta, ktorá vedie popod Hole až na Stráne. Na jednom úseku pretína aj o niečo známejšiu "tankovú cestu", ktorá tiež vedie na Stráne/Podháj... teda ústi podstatne nižšie. "Naša" trasa je zakreslená na mapke na jednom z priložených snímkov v galérii. 

Cesta medzi spomenutými zastávkami je dlhá asi 4 km. Ide o mierne zvlnený úsek, v prvej polovici skôr stúpajúci a potom klesajúci. Ďalej zo Strání sa dá pokračovať buď autobusom, alebo pešo. Na Stráňach sú pohostinstvá s preliezkami, ktoré možno s deťmi navštíviť: Stránske Medvede, Pizzeria Venezia, Hotel Victoria, či zmrzlina Adria

Ešte popri skúmaní trasy, sme narazili na google.sk/maps na historické fotografie, ktoré deklarujú, že v tejto lokalite sa kedysi organizovali skautské tábory. To je taká nevšedná zaujímavosť, ktorej autorom je Jozef Ozábal.