Centrá voľného času - okres Turčianske Teplice


Centrum voľného času Úsmev ako súčasť Spojenej školy Turčianske Teplice


 🚩 Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice  

📞 Tel.: 0901 709 274

📧 cvc.tteplice@centrum.sk 

🌐https://www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuTurcianskeTeplice

🌐  https://cvcusmev.edupage.org/?