KONTAKT

Ak máte záujem o spoluprácu, alebo len potrebujete nejaké informácie, neváhajte sa nám ozvať
⬇︎⬇︎⬇︎  

Napíšte nám :

📧 info@turiecpredeti.sk

FB: https://www.facebook.com/Turiecpredeti

Zavolajte:

📞 +421 911 820 080

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:


Občianske združenie TURIEC PRE DETI bolo registrované 8. 2. 2021 na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod číslom VVS/1-900/90-59167.

Názov občianskeho združenia : TURIEC PRE DETI

Právna forma : Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO : 53570774

Sídlo občianskeho združenia : Gándhího 5090/11, 036 01 Martin

Štatutárny orgán : Veronika Hrkľová

VÝROČNÉ SPRÁVY: