Materské školy - okres Martin

Materská škola Belá-Dulice

🚩 Belá-Dulice 87 📞 + 421 43 4297 676

  📧 ms.obec@beladulice.sk  🌐 https://www.beladulice.sk/materska-skola.html 


EP pri ZŠ s MŠ - MŠ Benice

🚩  Benice 96, 038 42 Príbovce 📞 +421 910499221 


Materská škola Blatnica

🚩  Blatnica 392 📞  +421 911 589 789  


Materská škola Bystrička 

🚩  Bystrička 297   📞  + 421 43 4135153 

📧 msbystricka@centrum.sk  🌐 https://m.msbystricka8.webnode.sk 


Materská škola Ďanová 

🚩  Ďanová 151  📞 + 421 43 4294506 


Materská škola Dražkovce 

🚩  Dražkovce 154  📞 +421 43 4134038 


Materská škola Dúhovka

🚩 Andreja Kmeťa 19, Martin 📞 +421 43 4012680

📧 skolka@duhovka.sk  🌐 https://www.duhovka.sk/skolka


Materská škola Kláštor pod Znievom

 🚩  A. Moyzesa 9  📞 + 421 903648900, +421 43 499166 


Materská škola Košťany nad Turcom 

 🚩  Košťany nad Turcom 169  📞 + 421 43 3240121 

 📧 materskaskolakostany@gaya.sk 🌐 https://mskostany.edupage.org/ 


Materská škola Krpeľany 

 🚩 Krpeľany 143  📞 + 421 43 4295 129, +421 43 4295 101


Materská škola Lipovec 

🚩 Hrabiny 290  📞 + 421 917890121 


Materská škola Martin Štefana Furdeka  - Stodoláčik

🚩  Š. Furdeka 1, Záturčie 📞 + 421 910960960 

📧 msastodolu@centrum.sk 🌐 https://astodolacik.sk/web/ 


Súkromná materská škola Ďatelinka Martin

🚩  Bagarova 2C  📞 + 421 43 3811 676 


Materská škola evanjelická pri ESŠ Martin

🚩  Divadelná 32 📞 +421 907720497, +421 948036126 


Materská škola Martin 

 🚩  Družstevná 10  📞 +421 911653202, + 421 43 4239101 


Materská škola pri ZŠ Martin 

 🚩  Hurbanova 27  📞 +421 43 43096 73 


Materská škola Lettricháčikovo Martin 

 🚩  J. Lettricha 1  📞 + 421 918689575 


Materská škola pri ZŠ Martin 

 🚩 J.V.Dolinského 2 📞 + 421 918424797 


Materská škola Martin 

🚩 Jána Šimka 7 📞 + 421 43 4239886, + 421 918689491 


Súkromná materská škola Jesienka Martin 

🚩  Jesenského 10246/1A  📞 + 421 43 4131536, + 421 905242519 


Súkromná materská škola Martin 

 🚩  P. Mudroňa 32  📞 + 421 43 4131924 


EP pri ZŠ s MŠ - MŠ Martin
(Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ, Podhájska 10A v Martine)  

 🚩  Ul. Gorkého 31  📞 + 421 43 4238795 

📧 office@zspodhajska.sk 🌐 https://zsamspodhajska.edupage.org/ 


Materská škola Martin 

🚩  Nálepkova 5  📞 + 421 43 4287920 


Súkromná materská škola Lienka Martin 

 🚩  Ul. Lettricha 2  📞 + 421 903144946  


EP pri ZŠ s MŠ - MŠ Martin 

 🚩  Ul. priehradná 2300/11  📞 + 421 911240495 


Katolícka materská škola pri ZŠ A.Bernoláka Martin 

 🚩 Ul. S. Tomášika 1  📞 + 421 43 4304710 


Súkromná materská škola Jabĺčko Martin 

 🚩 Ul. Zvolenská 32 📞 + 421 43 4230428 


Súkromná materská škola T. Zanovita Martin 

 🚩 Východná 18 📞 + 421 43 4306836, + 421 907877334 


Materská škola Necpaly 

 🚩 Necpaly 213  📞 + 421 43 4296135 


Materská škola Podhradie 

 🚩 1. mája 6/7 03852 Podhradie 📞 + 421 43 4293452, +421 903471896

📧 obecpodstonline.sk, dadaruskovagmail.com 


Materská škola Tajovského

🚩 Tajovského 41/9, 3601 Martin 📞 + 421 43 4134276, +421 908555885

📧 mstajovskeho9@gmail.com 🌐  https://www.mstajovskeho.eu/


Materská škola Príbovce 

🚩  Príbovce 171 📞 + 421 43 4294226 


Materská škola pri ZŠ Sklabiňa 

 🚩  Sklabiňa 138  📞 +421 910 656420 


Materská škola Slovany 

🚩  Slovany 102  📞 + 421 917 518261 


Materská škola Zvonček Sučany 

 🚩 Hurbanova 10 , Sučany 📞 + 421 911832018, + 421 43 4293226 


Materská škola Šútovo 

 🚩  Ul. Fatranska 88  📞 + 421 43 4295167 


Materská škola Trebostovo 

🚩  Potočná 9, 038 41 Trebostovo  📞 + 421 43 4294776 

📧 ms.trebostovo@gmail.com  🌐 https://www.trebostovo.sk/cms/


Materská škola Turany 

 🚩 Krížna 1157/11  📞 + 421 915 751119  


Materská škola Turany 

🚩  Obchodná 27  📞 + 421 915 751118  


Materská škola pri ZŠ Turčianska Štiavnička 

 🚩  Ul. čsl. armády 290/18  📞 +421 43 4293490 


Materská škola Turčianske Jaseno 

 🚩  Turčianske Jaseno 71  📞 + 421 43 4262127 


Materská škola Valča 

 🚩  Valča 375 📞 + 421 911348778 


Materská škola pri SŠ Štvorlístok Vrútky 

🚩  1. Čsl. brigády 3257/39 📞 + 421 910697629 


Materská škola Paletko Vrútky 

 🚩 Francúzskych partizánov 19  📞 + 421 43 42841 20 


Materská škola Margarétka Vrútky 

🚩  Nábrežná 2  📞 + 421 43 4281531 


Materská škola Zvedavé sovíčatá Vrútky 

 🚩  Sv. Cyrila a Metoda 64 📞 +421 43 4281582 


Materská škola Žabokreky 

 🚩 Žabokreky 166  📞 + 421 911713919