Na bicykli do Tomčian a ešte vyššie 

Od Košút ponad kasárne na Severe až do mesta vedie poľom cestička. Je vhodná na prechádzky, bicyklovanie a možno i vyvetranie terénnejšieho kočíka. Ide o rovinatý úsek s príjemnými výhľadmi na Veľkú Fatru po ľavici. Tento krát sme sa vybrali na bajkoch až do Tomčian. Výhodou je, že chodníček nepretína žiadna cesta, ani iný rušivý element. Malú prestávku sme si dopriali až v Tomčianskej aleji

Na letisku v Tomčanoch zaujali detské zvedavé očiská vystavené lietadlá v Aeromúzeu. Deťom sa páčilo, že do niektorých mohli aj nakuknúť.  

Čerešničkou na torte sa však bezpochyby stal výhliadkový let. Poukážku sme zakúpili vopred na stránke Aeroklubu Martin. Treba zvoliť typ lietadla, trvanie letu a po úhrade príde voucher s kontaktom na pilota. S ním sa dohodnú detaily letu s ohľadom na počasie. Turiec z vtáčej perspektívy je nádherný. Aj takýmto spôsobom sa môže spestriť všedný deň, alebo výlet po okolí. 


Aeroklub Martin 

Aeroklub Martin, o.z., P.O.BOX 7, 036 01 Martin

+421 911 475 138