Prírodné vodné plochy

 Turčianska záhradka je veľkorysá na vodné plochy. Niektoré slúžia ako zásobárne vody, iné sú vhodné len na rybárčenie. My sme pre Vás pripravili praktický prehľad tých, ktoré sú vhodné na kúpanie a iné vodné športy. 

Rekreácia v jazerách je na vlastnú zodpovednosť. Treba reálne odhadnúť svoje možnosti ako aj schopnosti svojich detí. Vody nemusia spĺňať hygienické požiadavky.