Špecializované pediatrické ambulancie

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin (Pediatria, Neonatológia) 
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Ingrid Krausová,
MUDr. Jarmila Obluková

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  Po - Št. 08:00 - 14:00 hod.

📞  +421 43 4203 374


Ambulancia pediatrickej urológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Kamil Javorka, PhD., 
MUDr. Martin Jonáš 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 PO/ŠTV - 7:00 - 15:00 hod.

📞+421 434203699


Ambulancia pediatrickej urológie, Vrútky, (UROFIT, s.r.o.)
(Pediatrická urológia)

MUDr. Juraj Svitač ,CSc. 

🚩 1. Československej brigády 3231, 03861 Vrútky

🕗 UT-PIA - 06:00 - 18:00 hod.

📞 0948 202 401


Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Mar
tin)

MUDr. Anna Šparcová, Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 Pondelok 8:00-12:00 Utorok: 9:00-13:00 Streda: 8:00-13:00 Štvrtok: 8:00-13:00 Piatok: 8:00-10:00

📞+421 434203849


Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin, (LTV, s.r.o.),
(Pediatrická echokardiografia, Pediatrická kardiológia) 

prof. MUDr. Alexander Jurko, PhD., Jr.

🚩 Kollárova 13, 03601 Martin

🕗 PO/ŠTV - 7:00 - 15:30 hod.

📞+421 905 324 039, +421 434135516


Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.,
MUDr. Katarína Švihrová 

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 Pondelok: 11:00-15:00 Utorok: 10:00-14:00 Streda: neordinuje Štvrtok: 10:00-14:00

📞+421 434203553


Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.,
MUDr. Martina Kostková

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 PO-STR - 8:00 - 12:00hod. ŠTV-PIA - 7:00 - 13:30hod.

📞 +421 43 4203 614


Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA,
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. ,
MUDr. Renáta Szepeová, PhD. 

🚩 Kollárova 2, 03601 Martin 

🕗 7:00-12:00  12:30-15:30 hod.

📞+421 434203839


Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Michaela Murgašová 

🚩  Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 PO-UT - 7:00 - 14:30hod. STR - 8:00 - 14:30 hod.

📞 +421 434203806


Hematologická ambulancia pre deti, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 UT/PI 07.00 - 15.00 hod.

📞043/4203 196


Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Magda Antonyová,
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 8:00 - 9:00 - 12:00 hod. PIA - 7:00 - 10:00hod.

📞 +421 434203243


Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA,
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.,  

MUDr. Ján Mikler, PhD.,
MUDr. Janka Vyšehradská

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30 hod.

📞 +421 43 4203 179, +421 43 4203 305, +421 43 4203 684


Ambulancia pediatrickej gynekológie, Vrútky, (Šestina s.r.o.) 

MUDr. Miroslav Šestina

🚩 Republikánska 6, 03861 Vrútky

🕗  PO - UT a ŠTV - PIA 7:00 - 15:30hod.  STR: 15:00- 18:00hod.

📞043 42 84 284, 0905 500 361


Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin, 

MUDr. Danica Vladárová, PhD.

🚩 Kollárova 5164/49, 03601 Martin 

🕗 8:00 - 13:00hod.

📞+421 43 4222161, 0915 800 688


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Alena Szokeová, PhD.,
 MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

🚩  Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30 hod.

📞 +421 434203367


Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.
MUDr. Zuzana Kubisová, PhD.,
MUDr. Marcela Novosadová,
MUDr. Erik Vaňo
  

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 10:00 - 14:00 hod.

📞 +421 43 4203 669


Ambulancia detskej gynekológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 UT - STR - 7:00 - 13:00 hod. ŠTV: 7:00 - 15:00hod.

📞043/4203207


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

prim. MUDr. Peter Ďurdík, PhD.,
MUDr. Ivona Bacmaňáková,
MUDr. Tomáš Turčan, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 Pondelok: 10:00-12:00 Utorok: 9:00-13:00 Streda: 9:00-13:00 Štvrtok: 7:00-13:00 Piatok: 9:00-13:00

📞+421 43 420 3994, 43 420 3995


Ortopedická ambulancia, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Peter Lisý, 
MUDr. Marek Rovňák, MUDr. Jozef Holjenčík, 
MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 11:00 hod.

📞043 / 4203442, 4203994, 4203995


Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Maroš Hrubina, PhD.,
MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.,
MUDr. Marek Rovňák 


🚩Kollárova 2, 03659 Martin

📞+421434203994, +421434203995


Otorinolaryngologická ambulancia, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

 MUDr. Mária Kafková, 
MUDr. Gabriela Bugová, PhD.

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 8:30 - 11:30 - 13:00 - 14:00 hod.

📞+421 434203634


Ambulancia detskej chirurgie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.,
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. MHA,
MUDr. Juraj Bakoš,
MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  8:30 - 15:00 hod.

📞043/4203 699


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin, (ANIMA MEA, s. r. o.) 

🚩 Bottova 11630/21, 03601 Martin

🕗 7:00 - 15:30 hod.

📞+421 949 009447


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin

MUDr. Jana Bullová

🚩Kollárova 5585/37, 03601 Martin

🕗 Pondelok: 8:30-15:30 Utorok: 7:00-12:00 - 12:30-17:00 Streda: 7:00-12:00 - 12:30-17:00 Štvrtok: neordinuje Piatok: 7:00-14:00

📞 +421 433241969


Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Janka Hamžíková , MUDr. Miroslava Javorková 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30 hod.

📞+421 434203686, +421 434203656


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 8:00 - 12:00 hod.

📞+421 434203615