Stredné školy - okres Martin


 SPOJENÁ ŠKOLA-STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TURANY


📞  Tel.: 043/429 2358

 📧 skola@spojenaturany.edu.sk 

🌐 https://www.spojenaturany.edu.sk/

🚩 Komenského 1049/23, Turany, 03853 


SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU   
SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM MARTIN

📞 Tel.: 0904/226 288


📧 ssusmartin@ssusmartin.sk

🚩 Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, 03601 


SPOJENÁ ŠKOLA-STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA MARTIN

📞 Tel.: 043/400 11 10

📧  ssmt@vuczilina.sk

🌐  https://ssmt.edupage.org/

🚩 Československej armády 24, Martin, 03601  


GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

📞 Tel.: 043/428 2119 

📧 riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk

🌐 https://gymvrutky.edupage.org/

🚩 Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky


GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA MARTIN


📞 Tel.: 043/4133191

📧 office@gymmt.sk
 
🌐 https://www.gvpt.sk

🚩 Malá hora 3, Martin, 03601  


STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ MARTIN


📞 Tel.: 043/ 413 18 05, Ústredňa: 043/ 413 38 11

📧 office@spsmt.sk

🌐 www.spsmt.sk

🚩 L. Novomeského 5/24, Martin, 03636  


GYMNÁZIUM JOZEFA LETTRICHA V MARTINE


📞 Tel.: 043/4230 798

📧 office@gymlet.sk

🌐 https://www.gymlet.sk/

🚩 J. Lettricha 2, Martin, 03601 


Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa


📞 Tel.: 043/428 14 86

📧 sosdmt@sosd.sk

🌐 https://www.sosd.sk/

🚩 Zelená 2, Martin-Priekopa, 03608


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB MARTIN


📞 Tel.: 043/41 353 11

📧 sosmt@sosmt.sk 

🌐 https://sosmt.edupage.org

🚩 Stavbárska 11, Martin, 03680  


BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU


📞 Tel.: +421 43 4293 474 - pevná linka, +421 911 348 424 - sekretariát školy

📧 gbas@gbas.sk

🌐 https://gbas.edupage.org/

🚩 Komenského 215, 038 52 Sučany 


OBCHODNÁ AKADÉMIA MARTIN

📞 Tel.: 043/422 18 90; 043/422 35 79

📧 office@oamt.sk

🌐 https://www.oamt.eu/

🚩 Bernolákova 2, 036 37 Martin