Základné školy - okres Martin


Spojená škola, o. z. Základná škola


🚩 Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

📞 Tel.: +421 434282119

📧 riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk

🌐 https://zsstefanikvrutky.edupage.org/


Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka


🚩 Ul. S. Tomášika 1, Martin
 
📞 Tel.: +421 911 964929

📧 skola@bernolaka.sk

🌐 https://bernolaka.edupage.org/


Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2


🚩 J.V.Dolinského 2, 036 08 Martin 8
 
📞  + 043 4281423 telefón - základná škola - ústredňa, +421 910800250 - mobil základná škola

📧 skola@zsdolinskeho.sk

🌐 https://zsdolinmt.edupage.org/


Základná škola s materskou školou Sklabiňa


🚩 č. 138, 038 03 Sklabiňa
 
📞 Tel.: +421 910 653 420

📧 zssmssklabina@gmail.com

🌐 https://zsams-sklabina.edupage.or


Súkromná základná škola Tomáša Zanovita


🚩 Martin, Ul. východná 18, A - pavilón

📞 Tel.: +421 43 430 6836, +421 907 87 7334

📧 szstzanovita@gmail.com

🌐 https://www.skolatomasazanovita.sk/finale/index.php


Základná škola Belá-Dulice


🚩 Základná škola Belá-Dulice č.84, 038 11 Belá-Dulice

📞 Tel.: +421 43 429 7281, +421 910 960 669

🌐 https://zsbeladulice.edupage.org/


Základná škola s materskou školou, Benice 96


🚩 Benice 96, 038 42 Príbovce
 
📞 Tel.: +421 43 249 4128 

📧 riaditel@zsbenice.edu.sk 

🌐 https://zsbenice.edupage.org/ 


Základná škola Krpeľany


🚩 Ul. školská 1, 038 54 Krpeľany
 
📞 Tel.: +421 43429 5139

📧 riaditel@zskrpelany.edu.sk 

🌐 https://zskrpelany.edupage.org/


Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin 


🚩 Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
 

📞 Tel.: +421 43423 0059, +421 917 233710 - riaditeľ školy

📧 office@zsmudrona.sk,  riaditel@zsmudrona.sk 

🌐 https://www.zsmudrona.sk/?dc=


Základná škola Necpaly 


🚩 Základná škola, Necpaly 164, 038 12
 
📞 Tel.: +421 43 429 6132

📧 zsnecpaly@gmail.com 

🌐 https://zsnecpaly.edupage.org/ 


Základná škola Dražkovce 

🚩 Dražkovce 59, 03802 Dražkovce

 
📞 Tel.: +421 43 413 2003

📧 zsdrazkovce@post.sk 

🌐 https://zsdrazkovce.edupage.org/?   


Základná škola Žabokreky

🚩 Žabokreky 54, 038 40 Žabokreky

 
📞 Tel.: 043/438 8167

📧 riaditel@zszabokreky.edu.sk 

🌐 https://www.zszabokreky.edu.sk/1491/aktualne  


Základná škola s materskou školou Podhájska

🚩 Podhájska 10A, 036 01 Martin

 
📞 Tel.: 043/423 0016

📧 office@zspodhajska.sk 

🌐 https://zsamspodhajska.edupage.org/ 


Základná škola s materskou školou Priehradná 

🚩 Priehradná 11, 036 01 Martin

 

📞 Tel.: ZŠ: 0911/ 349 300 MŠ: 0911/ 240 495 ŠJ: 043 4282137

📧 zsamspriehradna.martin@gmail.com 

🌐 https://zspriehradna.edupage.org/


Základná škola s materskou školou Turčianska Štiavnička


🚩 Ul. čsl.armády 290/18, Turčianska Štiavnička
 

📞 Tel.: 043/429 3490

📧 zstustiavnicka@gmail.com 

🌐 https://zstustiavnicka.edupage.org/


Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Valča

🚩 Valča 81,038 35 Valča

 

📞 Tel.: 043/429 4101, 0911/ 488 667

📧 zsvalca@azet.sk 

🌐 https://zsvalca.edupage.org/


Základná škola Slovenského národného povstania

🚩 Partizánska 13, 038 52 Sučany
 
📞 Tel.: 0905 502 969

📧 office@zssucany.sk 

🌐 https://zssucany.edupage.org/ 


Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Turčianske Kľačany 

🚩 Turčianske Kľačany 210, 038 61 Turčianske Kľačany

 
📞 Tel.: 043/422 0151

📧 skolaklacany@skolaklacany.sk 

🌐 https://www.skolaklacany.sk/   


Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Blatnica

🚩 Blatnica č. 310, 038 15 Blatnica

 
📞 Tel.: 043/494 8225, 0904 018 579 (riaditeľka ZŠ)

📧 zakladna.skola@blatnica.sk 

🌐 https://zs-blatnica.edupage.org/ 


Základná škola Františka Hrušovského 

🚩 Gymnaziálna 197, 038 43 Kláštor pod Znievom

 
📞 Tel.: 043/493 3121 mobil: 0910 905 838

📧 zsklastor@zsklastor.sk 

🌐 https://zsklastor.edupage.org/ 


Základná škola v Turanoch 

🚩 Komenského 10, 03853 Turany

 
📞 Tel.: ZŠ tajomníčka: 0911 240 497, ZŠ riaditeľ: 0907 938 454

📧 zsturany@centrum.sk 

🌐 https://zsturany.edupage.org/   


Základná škola Alexandra Dubčeka 


🚩 Družstevná 11, 036 01 Martin
 
📞 Tel.: 043/4230109

📧 zsalexandradubceka@gmail.com 

🌐 https://zsdubceka.edupage.org/


Súkromná základná škola EDUKEY 


🚩 Východná 11441/18B, 036 01 Martin


📞 Tel.: 043/422 1605, 0907 101 023

📧 office@edukey.sk  

🌐 https://edukey.edupage.org/?


Základná škola, Jozefa Kronera 

🚩 Jozefa Kronera 25, 036 01 MARTIN

 
📞 Tel.: 043/423 8087

📧 zskroneramt@gmail.com 

🌐 https://zs-kronerovamt.edupage.org/


Základná škola Alice Masarykovej


🚩 Bystrička 297


📞 Tel.: 043/413 5153

📧 zsbystricka@atlas.sk 

🌐 https://zsbystricka297.edupage.org/


Základná škola Hany Zelinovej 

🚩 Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky

 
📞 Tel.: 043/428 2104

📧 zshzelinovej@gmail.com 

🌐 https://zshzelinovej.edupage.org/ 


Základná škola, Aurela Stodolu 60, Martin 

🚩 A. Stodolu 60, 036 01 Martin

 
📞 Tel.: 043 4301204, 043 4276850, riaditeľ 0904 143 815

📧 aurelstodolamt@gmail.com 

🌐 https://zsastodola.edupage.org/


Základná škola v Košťanoch nad Turcom

🚩 Základná škola, Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom

 
📞 Tel.: 043/438 8174

📧 zskostany@gmail.com 

🌐 https://zskostanynt.edupage.org/ 


Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 

🚩 Hurbanova ulica 27, 03601 Martin

 
📞 Tel.: 043/430 9673

📧 info@zshurbanova.sk 

🌐 https://zs-hurbanova-mt.edupage.org/ 


Evanjelická spojená škola 


🚩 M.R.Štefánika 19, 036 01 Martin
 
📞 Tel.: 043/324 1971

📧 office@essmt.sk

🌐 https://essmt.sk/category/zakladna-skola/