NAJVESELŠIA BÁSNIČKA

!!! Výzva ukončená !!!

Opäť sme si pre vás pripravili výzvu, tentokrát pre 1. stupeň základných škôl.

Úlohou triednych kolektívov je vytvoriť veselú básničku podľa nasledovných pokynov: 
Trieda 1. Stupňa ZŠ kolektívne vytvorí báseň, sú žiadúce prvky humoru. Báseň bude mať dĺžku 10 slôh po 4 verše. Vaše práce nám zasielajte vo formáte .doc (word) ako prílohu v nižšie uvedenom formulári do 15.3.2023.
 
Na deň učiteľov 28.3.2023 bude vyhlásenie výsledkov. Začiatkom apríla stretnutie a odovzdanie ceny v rámci exkurzie v Martinuse :-)

Najveselšia básnička získa: 
- Uverejnenie práce v mestských novinách - Vecná cena s podporou predsedu Komisie školstva, vzdelávania a mládeže v MT.
 - exkurzia do Martinusu

Predseda poroty - p. Daniel Hevier ( básnik)
Členovia:
Martinus
- p. Ivana Frolová,
Turčianska knižnica - p. Zora Kalmanová
Predseda komisie školstva, vzdelávania a mládeže MT - p. Andrej Rodak
Členka komisie kultúry MT, Literárne múzeum SNK - p. Martina Jesenská


Tak hurá do toho 🍀🍀🍀


Vyhlásenie výsledkov literárnej výzvy  

Naša porota na čele s Daniel Hevier vybrala ako najveselšiu básničku:
Kruto veselá báseň so zapínavým koncom

GRATULUJEME druhej triede v ZŠ Mošovce pod vedením p. Uč.Michalíka.

Medzi ďalšie výborne hodnotené básničky patrili  
Z kaluže do kaluže 
Macko spisovateľ
Bláznivé zvieracie kúsky
Abeceda z Turca

Ďakujeme partnerom a tešíme sa na ďalšie výzvyMáme tu pár výtvorov našich šikovných detí zo ZŠ 🤩Ďakujeme partnerom: