DROBČEKOVO

Hudobno-tanečná aktivita pre deti vo veku cca od 1-3 rokov. Aktivita je sprevádzaná animátorkou Šášou.   Deti sa naučia základy tanca a rytmu, používajú jednoduché hudobné nástroje, učia sa riekanky a pesničky. Rozvíjajú si spoločenské zručnosti v kolektíve. Po aktivite je k dispozícii hernička zadarmo. 

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 15€ na 4 vstupy. Jednorazový vstup 4€. Prihlasovanie je potrebné vždy na drobcekovo@turiecpredeti.sk najneskôr do 16:00 deň pred aktivitou.


ŽABIATKA

Pohybová aktivita pre deti vo veku cca od 1-3 rokov. Deti si rozvíjajú hrubú motoriku, koordinačné schopnosti, rozcvičia si celé telo aj s pomocou rodiča. Učia sa riekanky, používajú rôzne cvičebné pomôcky. Rozvíjajú si spoločenské zručnosti v kolektíve. 

Po aktivite je k dispozícii hernička zadarmo. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 15€ na 4 vstupy. Jednorazový vstup 4€. Prihlasovanie je potrebné vždy na zabiatka@turiecpredeti.sk najneskôr do 08:00 v deň aktivity. 


Máte doma vyrasteného drobčeka? Už je z neho malkáč a baví ho tancovať? Pondelok a stredu 16:30 budeme tancovať, zabávať sa a učiť sa choreografie známych detských pesničiek. Prihlásiť sa môžete na mail: malkaci@turiecpredeti.sk, Instagram: @tanecna.s.nastou Najneskôr do 14:00

Po aktivite je k dispozícii hernička zadarmo. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 15€ na 4 vstupy. Jednorazový vstup 4€. Prihlasovanie je potrebné vždy na zabiatka@turiecpredeti.sk najneskôr do 08:00 v deň aktivity.  


Aktivita je určená pre deti predškôlkového a predškolského veku. Pre deti sme si pripravili rôzne stanovištia, preto veríme, že si každý nájde niečo, čo sa mu bude páčiť. Strávte čas so svojim dieťatkom efektívne Naučíme sa veľa nového formou hry. Každé dva týždne nová téma. Odnesiete si so sebou nielen vlastný výrobok ale aj námety na tvorbu s deťmi doma. Môžete prísť vo vymedzenom čase podľa toho, ako vám to vyhovuje. V rámci aktivity budú zapojené aj tvorivé dielne, čítanie, činnosti na rozvoj jemnej motoriky, slovnej zásoby, či logického myslenia. Na aktivitu nie je potrebné sa prihlasovať.


 Netreba sa prihlasovať, stačí prísť. V rámci aktivity využívame prírodné materiály, senzorické puzzle, piesok, cestoviny, rôzne druhy materiálov a látok.

ČO JE TO SENZORICKÁ HRA? Senzorické hry a aktivity sú zamerané na stimuláciu zmyslov detí a ich rozvoj. Zohráva nezastupiteľnú úlohu vo vývine dieťaťa a to najmä v ranom a predškolskom veku. Senzorická hra rozvíja a zdokonaľuje motorické schopnosti, kognitívne schopnosti ako pamäť, zdokonaľuje reč, predstavivosť a kreativitu. V neposlednom rade má významný relaxačný a upokojujúci účinok.